برخی اعضای شورا به جای پاسخگویی در حوزه های نامرتبط دخالت می کنند
فرماندار رشت:

برخی اعضای شورا به جای پاسخگویی در حوزه های نامرتبط دخالت می کنند

اسرارامروزمسئولان استان گیلان هیچ دخالتی در انتخاب شهردار رشت نداشته اند/ اعضای شورای شهر رشت باید مسئولیت تصمیم خود را بر اساس اختیاراتشان بر عهده بگیرند

میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت، گفت: انتخاب شهردار کلانشهر رشت با وقفه ای به نسبت طولانی انجام شد و انتخاب شهردار، مهمترین وظیفه مهم شورای اسلامی شهر است که بایستی با رعایت معیارهای توانمندی و تخصص، پاکدستی و تعهد انجام پذیرد .

فرماندار رشت با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر رشت باید مسئولیت تصمیم خود را بر اساس اختیاراتشان بر عهده بگیرند،  ادامه داد: انتخاب شهردار روند قانونی دارد و اینکه در این میان، عده ای با تسری مسئولیت انتخاب خود بخواهند برخی شائبه ها و نگرانی های مطرح در جامعه را با دیگر مراجع تسهیم کنند و بعد از عدم توفیق به مطالب نامربوط بپردازند، تاسف برانگیز است.

فرماندار رشت خاطرنشان کرد: اگر در مقطع فعلی برخی اعضای شورا به جای پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبات شهروندان، با دخالت در مواردی که در حیطه اختیار و مسئولیتشان نیست، نگاه های نگران را از طریق مصاحبه و ورود در حوزه های دیگر به سوی دیگر معطوف کنند و به حاشیه سازی بپردازند، نگرانی های عمومی را کاهش نخواهد داد.

مومنی زاده تصریح کرد: به یقین مسئولان استان، هیچ دخالتی در انتخاب شهردار رشت نداشته و به تبعیت از قانون، اصلا بنایی هم برای دخالت در این امر ندارند و طرح فرضاً بحث یک باشگاه محبوب که یک فرد با ادعای مالکیت و تقبل هزینه در اختیار خود گرفته، صرفنظر از مباحث مطروحه و پرونده مفتوح در همین خصوص به ذات رسالت شورا مربوط نیست و طرح آن برای هدایت افکار عمومی به سمت دیگر نیز، پسندیده نیست و دستگاه تخصصی مرتبط با آن موضوع در این باره اظهارنظر خواهد کرد.

ارسال شده در چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۱ بعد از ظهر
کد خبر: 9363690
آخرین خبر ها
گزیده خبرها