گیلان ۲۳ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی دارد
دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی استان گیلان:

گیلان ۲۳ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی دارد

اسرار امروزدبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی استان  گیلان با بیان اینکه ۶ دستگاه اجرایی استان گیلان ۲۳ پروژه توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در ۱۲ شهرستان طی سال ۹۸ دارند، خاطرنشان کرد: هر پروژه میتواند تا سقف ۳۰ درصد برآورد سرمایهگذاری از سرجمع اعتبار ابلاغی استان برای تبصره ۱۹ قانون بودجه در چارچوب تبصره مذکور را به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده استفاده کند، مشروط به اینکه سهم اعتبارات هر شهرستان به صورت متناسب حفظ شود.

دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی استان گیلان ، به تبیین آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ پرداخت و اظهار کرد: دولت می تواند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری را به بخش غیر دولتی با حفظ کاربری واگذار کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز و به نقل از ایسنا ، شراره کاووسی واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده و واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه های قابل واگذاری را از دیگر اختیارات دولت در ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) دانست.

وی، با اشاره به توجیه  پذیری مالی ناکافی و اقتصادی نبودن پروژه های عمرانی برای سرمایه گذاران، متذکر شد: وجود ریسک بالا و سودآوری پایین سرمایه گذاری در طرح های عمرانی نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری، تمایل پایین در برخی از دستگاه های اجرایی برای واگذاری، کمبود منابع و ساز و کارهای حمایت مالی دولت از قراردادهای عمومی – خصوص و عدم همراهی و هماهنگی دستگاه های نظارتی و قضایی با دستگاه های اجرایی در زمینه قراردادها از دیگر چالش های ماده قانونی مذکور است.

کاووسی، با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه و بسترسازی مناسب برای توسعه هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی، عنوان کرد: این مهم نیازمند مجوزها و اختیاراتی است که باید به دولت داده شود تا نقش حمایتی از بخش خصوصی را ایفا کند.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی تبصره ۱۹ در قانون بودجه سال های ۹۸ و ۹۸ به تصویب رسیده است.

دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه راهبردی گیلان، اعتبار ملی از محل تجهیز منابع مالی در تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ را ۴۰۳۲ میلیارد تومان و اعتبار استانی را ۱۲۵۹ میلیارد تومان دانست و گفت: اعتبارات گیلان ۳۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: در اجرای جزء یک تبصره ۱۹ قانون بودجه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات ابلاغی استان را براساس، دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) و آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ در قالب یارانه سود و وجوه اداره شده به قراردادهای واگذاری یا مشارکت با بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی به طرح تملک دارایی های سرمایه ای استانی اختصاص دهند.

کاووسی با بیان اینکه ۶ دستگاه اجرایی استان گیلان ۲۳ پروژه توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در ۱۲ شهرستان طی سال ۹۸ دارند، خاطرنشان کرد: هر پروژه میتواند تا سقف ۳۰ درصد برآورد سرمایهگذاری از سرجمع اعتبار ابلاغی استان برای تبصره ۱۹ قانون بودجه در چارچوب تبصره مذکور را به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده استفاده کند، مشروط به اینکه سهم اعتبارات هر شهرستان به صورت متناسب حفظ شود.

ارسال شده در دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۱ بعد از ظهر
کد خبر: 9627500
آخرین خبر ها
گزیده خبرها