رد صلاحیت ها چالشی مهم و ملی/ چرا قوه قضائیه موضع خود را نسبت به رد صلاحیت‌ها اعلام نمی‌کند؟

رد صلاحیت ها چالشی مهم و ملی/ چرا قوه قضائیه موضع خود را نسبت به رد صلاحیت‌ها اعلام نمی‌کند؟

اسرار امروزنعمت احمدی حقوقدان در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان نگاه‌ها به سمت قوه قضائیه است نوشت: ظن و گمان‌ نمی‌تواند دلیلی برای محروم کردن نمایندگان از انتخابات باشد
 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، نعمت احمدی حقوقدان در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان نگاه‌ها به سمت قوه قضائیه است نوشت: در باب رد صلاحیت نمایندگان مجلس به بهانه داشــتن پرونده‌های مالی باید گفت که اگر نماینده‌ای تخلفی داشته است باید در دادگاهی مطرح شود و دادگاه حکم محکومیت برای آن‌ها صادر کند تا این حکم اثــر محرومیت از جایگاه اجتماعی و سیاسی داشته باشــد.

صحبت‌های سخنگوی شــورای نگهبان بر پایه ظن و گمان بود و همانطور که خود ایشان گفتند برخی نماینده‌های مجلس به علت اتهام مالی و برخی به علت شــائبه داشــتن پرونده مالی رد صلاحیت شــده اند.

این ظن و گمان‌ها نمی‌تواند دلیلی برای محروم کردن نمایندگان از انتخابات باشد.

در کشور ما سه قوه امور را در دست دارند. قوه قضائیه در قبال این موضوع فعال موضع رســمی اعلام نکرده اســت. برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری مســئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

ایشــان به صراحت مخالفت خود را بــا این رویه اعلام کرد تا جایی که سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد مبنی بر اینکه مخالفت رئیس جمهور به خاطر رد صلاحیت کاندیدا‌های وابسته به ایشان بوده و عملا رئیس جمهوری را به اینکه در اقدام ضد ملی شرکت کرده است، متهم کرد.

 این موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان مناسب وحقوقی نبود و بهتر بود ایراد نمی‌شد. ما شاهد هستیم در این عرصه فعال، سایر اعضای شورای نگهبان سکوت کرده اند و فقط سخنگوی این نهاد با لحنی خاص به انتقادات پاسخ می‌دهد.

قوه سوم، قوه مقننه اســت. در این قوه علی لاریجانی ریاســت امور را برعهده دارد و شاهدیم که ایشــان نیز اتهامات مالی وارد بر نمایندگان مجلس را رد کرد و ایــن اقدام را نپذیرفت و با آن مخالفت کرد.

هیچکس به انــدازه رئیس مجلس بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت و احاطه نــدارد. صرف نظر از این یک شورای نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس وجود دارد که هر شکایتی که از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود از این طریق به مجلس منعکس می‌شود.

برخی از این نمایندگان چندین دوره نماینده مجلس بوده اند و عملکرد آن‌ها کامل رصد شده است، اما رد صلاحیت شده اند. چگونه می‌شود در این سال‌ها اخباری از تخلفات این افراد منتشر نشده باشد و حاال به یک باره رد صلاحیت شوند؟ عملا وقتی این دو قوه با رد صلاحیت‌ها مخالفت کرده اند این مساله تبدیل به یک چالش جدی، مهم و ملی شده و امروز درخواســت‌ها پیرامون این اســت که مقام معظم رهبری به موضوع ورود کنند. در این برهه فقط قوه قضائیه سکوت کرده و بهتر است این قوه سوابق ۹۰ نماینده رد صلاحیت شده را اعلام کند تا مساله حل شود.

بر این باور هستم که توپ در زمین قوه قضائیه است و این نهاد هنوز درباره این موضوع اعلام موضع نکرده است تا این مساله با توضیح رسمی این نهاد مسئول، شفاف و ختم به خیر شود.

ارسال شده در سه‌شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۰ بعد از ظهر
کد خبر: 9753545
آخرین خبر ها
گزیده خبرها