قسم شما را قبول کنیم یا دم خروس تان  را ؟!
آقا یا خانم نگارنده ناشناس گیل خبر

قسم شما را قبول کنیم یا دم خروس تان را ؟!

آيا جبهه پايداري در كشور  جزء احزاب و تشكلهای غير همسو با نظام تلقی می گردد؟!!/  آیا فعاليت اين حزب از ديدگاه نگارنده ناشناس گیل خبر، از بدو حيات تاکنون غير قانوني بوده است؟!!/ حدود اختيارات مسئولين در هر مقامی در دولت، كاملاٌ نامحدود نیست و به مثابه ملك  شخص آنان محسوب نمي‌شود/ نگارنده ناشناس اگر معنا و مفهوم شایسته سالاری را در کشور(( کلنگ )) می داند بر چه اساسی عملکرد استاندار در انتصابات را شایسته ، مثبت و غیر قابل انتقاد عنوان می کند؟!!/  گویی لازم است به این نگارنده در درجه اول تعریف، معیار و مبنای شایستگی و شایسته سالاری آموزش داده شود/ از مصادیق بارز موارد اشاره شده نگارنده ناشناس گیل خبر ، به تصویر کشیدن بخشداریها و کارمندان آنها در زمان فعالیت استانداران وقت، بعنوان افرادی منفعل، بی تفاوت نسبت به امور شغلی خود و به نوعی تن پرور می باشد

حسن سامری. در حال مطالعه اخبار روزانه در فضای مجازی و رسانه های نوشتاری بودم که در پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر مطلبی نظرم را بخود جلب کرد. مطلبی تحت عنوان انتقاد از بدیهیات به قلم نگارنده ای ناشناس در تاریخ 19 مهر ماه سالجاری .  مطلبی که البته نگارنده محترم مدعی شد که پاسخ به منتقدین استاندار در برخی عملکردها نیست.

ابتدا به ساكن و پيش از پرداختن به  مطلب منتشر شده در بخش اخبار برگزیده پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر (http://gilkhabar.ir/378319) و در پی انتشار انتقاداتی از استاندار در انتصابات اخیر در برخی رسانه های نوشتاری و خبرگزاریها و پایگاه ههای خبری از جمله اسرارامروز(http://www.asraremrooz.ir/news/966) تحت عنوان ((آقای استاندار ،خبرنگاران کارگر رسانه ای نیستند...!))  اين خبرنگار لازم مي‌داند يادآور شود كه اساساً هدف از تحرير این یادداشت، صرفاً پاسخ به نگارنده ناشناس مطلب مورد اشاره پایگاه خبری  موسوم به گیل خبر نبوده، چرا كه مخاطب مطالب منتشر شده اخير در خصوص نقد برخی عملكردهاي استاندار در انتصابات، تنها مردم شريف و برخي مسئولين استان بوده‌اند نه يك پایگاه خاص خبری . زیرا لحاظ مصالح عامه مردم كشور و همچنین این استان، امري فراتر از پرداختن به مجادلات شخصی دو طرفه و ايدئولوژيك مي‌باشد.

به نظر مي‌رسد بكارگيري واژه ((عجيب و غريب)) در این پایگاه خبری، عموماً مختص و مصطلح افرادي است كه يا در كشور ما زندگي نمي‌كنند يا با معنای واژه‌ فضاي آزاد رسانه در اين كشور آشنائي ندارند و يا كلاً معنا و مفهوم آزادي قلم، بيان و نقد عملكرد مسئولين در حوزه‌‌هاي مختلف خبری رسانه ها، را صرفاً مدح و ثنای برخی مسئولین مي‌دانند. بنابراين براي چنين افرادي با اين ديدگاه محدود و خاص رسانه‌اي، خواندن چنين مطالبي منتقدانه ، مسلماً مايه تحير و تعجب خواهد بود.

 نكته جالب توجه اينكه ،عليرغم انتشار مطالب مبسوط نگارنده ناشناس در پایگاه  خبري گیل خبر آن هم در عين ادعاي وی  نسبت به عدم ارزش پاسخگوئي انتقاداتی دلسوزانه از این دست، بعنوان نمونه انتقاد نسبت به استانداري گيلان هم در نوع خود ، از نكات طنز‌آلود ماجراست.

 لكن در اين صورت بايد از نگارنده محترم و ناشناس مطالب اخیر پایگاه خبري گیل خبر پرسش شود ؛ شما كه معتقد هستيد انتقادات از اين دست در رسانه‌هاي آزاد كشور قابل اعتنا و پاسخگوئي نيستند، پس نام مطالب شما كه با نوعي مرزبندي سياسي و جناحي (محسوس) سعي در نوعی فرافكني و انحراف اذهان عمومي از برخی عملكرد نامتناسب بعضی از مسئولين در راستاي مسئوليت‌هاي تفويض شده به آنها را دارد چيست؟!

چرا كه برخلاف تصورات ناصواب نگارنده ناشناس مطالب گیل خبر، همدلي و اتحاد سياسي تمامي احزاب، گروه‌ها و تشكل‌هاي اجتماعي، آن هم در زمان حاضر كه كشور در گذار تحريم‌هاي ظالمانه و نابخردانه كشورهاي غربي قرار داشته، دقيقاً از منويات رهبري نظام و همچنین از خواسته‌هاي و تأكيدات رئيس جمهور محترم و مسئولين ارشد نظام مي‌باشد.

مسلم است تمامی دولتها از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، براي مدت محدود و معيني فعاليت نموده اند، لكن بديهي است كه مصالح و منافع عموم مردم و كشور در صدر الويت‌ها قرار داشته و حدود اختيارات مسئولين در زمان تصدي‌شان در مناصب تفويض شده در هر مقامی در دولت، كاملاٌ نامحدود نیست و به مثابه ملك  شخص آنان محسوب نمي‌شود و تمامی فعالیت آنها باید در چارچوب قانون باشد.

بنابراین نمی توانند با القاء افكار و  ذائقه سياسي مختص خود، تحت تعابير گرايش‌های همسو و نظیر آن، موجبات سرخوردگي و نااميدي مردم شريف و همچنين تشتت آراي مسئولين و دلسوزان كشور را در برهه خطیر فعلی جنگ اقتصادی فراهم آورند.

در همين راستا با توجه به اشاره مستقيم نگارنده ناشناس پایگاه خبری گیل خبر به جبهه پايداري و ترسيم تابویی از اين حزب و سعي در القاء اين تفكر بطور ضمني، اين سئوال اساسي و مهم در ذهن مخاطب ايجاد می شود كه با وصف بر مراتب ذكر شده در اين پایگاه  خبري، آيا از نظر ايشان و هم‌كيشان سياسي‌شان، جبهه پايداري فعال در كشور  جزء احزاب و تشكلهای غير همسو با نظام و همچنين دولت‌ها تلقی می گردد؟!!

آیا فعاليت اين حزب با يك برداشت ساده از ديدگاه سیاسی نگارنده ناشناس گیل خبر، از بدو حيات تاکنون غير قانوني بوده است؟!!

 پس در حال حاضر با وصف بر مراتب یاد شده ، حضور برخي نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي از جبهه پایداری چگونه توجيه و تعبير مي‌شود؟!

در ادامه لازم به یادآوری است که نگارنده ناشناس پایگاه خبری گیل خبر، بهتر است بداند كه يك خبرنگار يا روزنامه‌نگار هرگز خود را در يك مقام قضائي نمي‌بيند تا حكمي صادر نمايد.  در حالیکه به نظر می رسد نگارنده محترم گیل خبر نظرات و دیدگا ههای شخصی خود را در نقد عملکرد صواب و ناصواب برخی از مسئولين ، بالاتر از هر حكم قطعی تلقي مي نماید که این مهم با هدف بزرگنمایی برخی از عملكردهای  استانداری گیلان در برهه حاضر و همچنین زير سئوال بردن فعاليت مسئولين سابق  و سياه‌نمائي عملکردشان در حوزه‌هاي مختلف و معرفي کارکنان بخشداري‌ها و كارمندان آن در دوره تصدي استاندار سابق بعنوان افرادی منفعل، بي‌تفاوت و بيكار  صورت می گیرد!! از مصادیق بارز موارد اشاره شده به تصویر کشیدن بخشداریها و کارمندان آنها در زمان فعالیت استانداران وقت بعنوان افرادی منفعل، بی تفاوت نسبت به امور شغلی خود و به نوعی تن پرور می باشد .

يكي دیگر از  مواردي كه نگارنده ناشناس پایگاه خبری گیل خبر بر اساس برداشت شخص و به نظر ناصحيح  طرح نموده اند، نگاه محدود و كليشه‌ ای ایشان به مقوله اعتراض است.

این نگارنده ناشناس حتما می داند تعريف جامع و موجز از واژه يك نماينده مجلس، يعني يك فرد  با هر نوع گرايش و ذائقه سياسي همسو با نظام که با كسب اکثریت آراي عمومي مردم وارد مجلس شده و به نمايندگي از مردم حتي با وجود گرايش‌‌‌هاي غير همسو با وي، صداي ملت را به گوش مسئولين مي‌رساند.

همانطوري كه باز هم نگارنده ناشناس پایگاه خبري مذكور، به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گیلان توجهی ننموده كه صراحتاً عدم رضايت‌مندي خود را رسماً نسبت به  عملكرد سياسي، برخی عزل و نصب‌هاي بدون حساب و كتاب استانداری گیلان بعنوان یک نهاد سياسي و امنيتی اعلام نموده‌اند!!

همچنین بايد به جناب نگارنده خاطرنشان نمود، در كشوري كه چار چوب نظام سياسي آنها بطور كلي با رأي مردم شناخته وتعریف مي‌شود و با وجود قلم و رسانه های متعدد جهت انتقال و اعلام انتقادات دلسوزانه مردم نسبت به عملكرد برخي مسئولين و ايضاً نمايندگان مجلس كه در واقع صداي مردم هستند جائي براي اعتراضات خياباني (آن هم برای ابراز یک انتقاد با وجود بستری برای پاسخگویی) و فراهم نمودن خوراك مسموم خبري و تقديم آن به رسانه‌هاي معاند و مخالف نظام وجود ندارد.

بايد گفت با يك جمع‌بندي كلي به نظر مي‌رسد مطلب نگارنده ناشناس اين پایگاه خبري با نوعي شتابزدگي محسوس و هيجاني به رشته تحرير در آمده و تناقضات آشكار مطالب مذكور كاملاً هويداست.

بعنوان نمونه و مصداق، تعرض نگارنده به وجود اصل شايسته‌سالاري در كشور و تشبیه آن به واژه سخيف و موهن ((کلنگي)) ، عليرغم دستور اعمال  و بكارگيري آن در بيانات متعدد مقام معظم رهبري و مسئولين رده بالاي كشور مي‌باشد.

گویی لازم است به این نگارنده  در درجه اول تعریف، معیار و مبنای شایستگی و شایسته سالاری آموزش داده شود.

اگر نگارنده معنا و مفهوم شایسته سالاری در کشور عزیزمان ایران را کلنگ می دانند پس بر چه اساسی عملکرد استاندار در انتصابات را شایسته ، مثبت و غیرقابل انتقاد عنوان می کنند؟!!

لكن در پيوند با همين ديدگاه نويسنده محترم و ناشناس اين پایگاه خبري ، نكته‌ي جالب توجه دیگری كه بيشتر مايه تأمل و تعمق اين خبرنگار را فراهم مي‌سازد، مطالب منتشر شده پایگاه خبری  گیل خبر در تاریخ 20 شهریور 1396 با عنوان نگاهي به عملكرد چهار ساله كاروان‌ سالار بر قافله بوشهر و ... (http://gilkhabar.ir/306217)  و تاخت و تاز  شديد اين پایگاه خبری در آن زمان نسبت به عملكرد وی  در حوزه فعاليت سابق خود در استان بوشهر و تشبیه وی به فردی ناکام از تامین اهداف سیاسی هم حزبان خود و شکست خورده در ایجاد یک اجماع سیاسی همسو مي‌باشد.

حال این خبرنگار قضاوت منصفانه را در موارد پیشتر گفته شده به اذهان خوانندگان فهيم می سپارد كه آيا برخورد دوگانه رسانه ای با یک موضوع و  واکنش هيجاني یک سویه و حمایت شدید رسانه ای و رگ گردن نشان دادن آن هم در مقابل كمترين انتقادات دلسوزانه نسبت به عملكرد يك مسئول  از سوئي و انتقاد از عملکرد همین مسئول در آستانه انتصاب  ، با یکدیگر در تناقض نیست؟!! لکن در پایان یادداشت مذکور باید پرسید آقا یا خانم نگارنده ناشناس گیل خبر، آیا قسم شما را باور کنیم یا دم خروس تان را؟!

به نظر می رسد صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر باید قبل از انعکاس مطالب از نگارنده های ناشناس ، آن را به دقت مطالعه نموده تا با نشر این دست مطالب برای خوانندگان ابهام ایجاد نشود.

ارسال شده در چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۲۸ قبل از ظهر
کد خبر: 3554888
آخرین خبر ها
گزیده خبرها