اخبار رشت

تنظیم تفاهم نامه ای در خصوص پوشش های حمایتی زندانیان  قبل و بعد از آزادی

تنظیم تفاهم نامه ای در خصوص پوشش های حمایتی زندانیان قبل و بعد از آزادی

اسرار امروز. سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان و دکتر پارسی مدیر کل بهزیستی نشستی در خصوص بررسی پوششهای حمایتی از سوی بهزیستی برای خانواده زندانیان و زندانیان برگزار شد.

بیش از ٧٠٠ دانش آموز گیلانی از شعب تامین اجتماعی استان بازدید کردند

بیش از ٧٠٠ دانش آموز گیلانی از شعب تامین اجتماعی استان بازدید کردند

بیش از٧٠٠ دانش آموز گیلانی درقالب ٢١ بازدید ازشعب تامین اجتماعی استان با مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی آشنا شدند .

آخرین خبر ها
گزیده خبرها