اسکاتلند

واکنش سازمان برنامه و بودجه به شایعات درباره مدرک تحصیلی نوبخت

واکنش سازمان برنامه و بودجه به شایعات درباره مدرک تحصیلی نوبخت

اسرار امروز. دانشگاه پیزلی از قرن نوزدهم وجود داشته و از سال٢٠٠٧ پس از گسترش به دانشگاه غرب اسکاتلند تغییر نام یافته است.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها