انتقال خون

از قشر جوان و پویای دانشجویی انتظار بیشتری برای مشارکت در اهدای خون داریم
رئیس پزشکی اداره کل انتقال خون استان گیلان :

از قشر جوان و پویای دانشجویی انتظار بیشتری برای مشارکت در اهدای خون داریم

اسرارامروز. کارگاه یک روز در خصوص اهدای خون ، اهدای سینگل پلاکت ، اهدای سلولهای بنیادی خونساز در اداره کل انتقال خون استان گیلان برگزار شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها