بنیاد مستضعفان

با زبان خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش متوسل نشویم
رئیس بنیاد مستضعفان:

با زبان خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش متوسل نشویم

اسرار امروز. رئیس بنیاد مستضعفان گفت: عده‌ای عنوان می‌کنند که بنیاد خودش دولت است، در حالی که اگر مقایسه‌ای بین بنیاد و دولت داشته باشیم،‌ در واقع بنیاد ۸ دهم درصد و کمتر از یک درصد دولت است.

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)
با حکم رهبر انقلاب صورت گرفت؛

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)

اسرار امروز. مقام معظم رهبری در احکام جداگانه‌ای  ریاست بنیاد مستضعفان و  ریاست کمیته امداد امام خمینی را منصوب کردند.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها