بیکاری

آمار وحشتناک خودکشی در شهر‌هایی که بیشترین بیکار را دارد

آمار وحشتناک خودکشی در شهر‌هایی که بیشترین بیکار را دارد

اسرارامروز. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: آمار وحشتناک خودکشی در شهرستان‌های استان بویژه شهرستان‌هایی که آمار بیکاری بیشتری دارند را در چند ساله اخیر مشاهده کردیم.

اشتغال در زندان یک گام بزرگ برای تحقق کاهش جمعیت کیفری است
مدیرکل زندانهای استان گیلان:

اشتغال در زندان یک گام بزرگ برای تحقق کاهش جمعیت کیفری است

اسرارامروز.مدیرکل زندانهای استان گیلان در جمع مددجویان نسوان گفت: با اشتغال و ایجاد در آمد پایدار برای زندانیان در ایام حبس و بعد از آزادی می توان از بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان جلوگیری کرد

آخرین خبر ها
گزیده خبرها