خودکشی

میانگین خودکشی در ایران ۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر است
رئیس انجمن روانپزشکان ایران:

میانگین خودکشی در ایران ۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر است

اسرار امروز. رئیس انجمن روانپزشکان ایران و رئیس همایش سالانه روانپزشکان گفت: حدود ۷۳ درصد خودکشی‌ها در حاشیه شهرها اتفاق می‌افتد

آمار وحشتناک خودکشی در شهر‌هایی که بیشترین بیکار را دارد

آمار وحشتناک خودکشی در شهر‌هایی که بیشترین بیکار را دارد

اسرارامروز. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: آمار وحشتناک خودکشی در شهرستان‌های استان بویژه شهرستان‌هایی که آمار بیکاری بیشتری دارند را در چند ساله اخیر مشاهده کردیم.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها