روابط عمومی و امور بین الملل

سرپرست روابط عمومی شهرداری رشت  منصوب شد

سرپرست روابط عمومی شهرداری رشت منصوب شد

اسرار امروز. طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، علیرضا قانع به عنوان سرپرست مدیریت  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد.

گام اول روابط عمومی منطقه آزاد انزلی در پاسخگویی برداشته شد

گام اول روابط عمومی منطقه آزاد انزلی در پاسخگویی برداشته شد

اختصاصی/اسرار امروز. مهدی کاظمیان در ابتدای حضورش بعنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین المل منطقه آزاد انزلی و در اولین گام با برگزاری نخستین شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی، عملکرد تیم روابط عمومی این سازمان را در معرض نقد خبرنگاران قرار داد.

تهم ، جایگزین قدیمی در روابط عمومی شهرداری رشت شد

تهم ، جایگزین قدیمی در روابط عمومی شهرداری رشت شد

اسرار امروز. شهردار حدید رشت اولین حکم خود را با حوزه روابط عمومی آغاز کرد.

امین افقی پس از 14 سال فعالیت ، با روابط عمومی منطقه آزاد انزلی خداحافظی کرد

امین افقی پس از 14 سال فعالیت ، با روابط عمومی منطقه آزاد انزلی خداحافظی کرد

اسرار امروز. با حکم  دکتر رضا مسرور ، مهدی کاظمیان جایگزین امین افقی در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها