صیادی

دریا دیگر نمی‌تواند حداقل معاش را برای صیادان استان تامین کند!
رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادی گیلان:

دریا دیگر نمی‌تواند حداقل معاش را برای صیادان استان تامین کند!

اسرار امروز. ناهماهنگی‌هایی میان سازمان شیلات و محیط زیست وجود دارد که به صیادان ضرر می‌زند/ کارخانه‌ای سالیان سال است که پسماند خود را به رودخانه می‌ریزد اما کسی مانع آن نمی‌شود؟!/ در زمینه رهاسازی بچه‌ماهی‌ها در دریا هر ساله آمار کم و کمتر می‌شود؟!/ اخیرا ماهی‌های بسیار کوچکی که وزن‌شان از یک گرم کمتر است، رها می‌شوند؟!/ هزاران بچه ماهی که دیده نمی‌شوند می‌میرند و متاسفانه برخورد مناسبی با این تخلفات نمی‌شود

آخرین خبر ها
گزیده خبرها