فرامرز جمشید پور

سرپرست حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت منصوب شد

سرپرست حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت منصوب شد

اسرار امروز. فرامرزجمشیدپور طی حکمی از سوی شهردار رشت به عنوان "سرپرست حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی" شهرداری رشت منصوب شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها