مرتضی بختیاری

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)
با حکم رهبر انقلاب صورت گرفت؛

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)

اسرار امروز. مقام معظم رهبری در احکام جداگانه‌ای  ریاست بنیاد مستضعفان و  ریاست کمیته امداد امام خمینی را منصوب کردند.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها