نسهیلات

مکلف به بخشودگی سود مرکب از ابتدای سال ۹۴ شدند
بانک‌ها با موافقت نمایندگان مجلس؛

مکلف به بخشودگی سود مرکب از ابتدای سال ۹۴ شدند

اسرارامروز. در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند جریمه‌ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و سود را به صورت ساده محاسبه کنند.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها