نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

سازمان آب منطقه ای حق تخریب چاه کشاورزان را ندارد
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی:

سازمان آب منطقه ای حق تخریب چاه کشاورزان را ندارد

اختصاصی/اسرارامروز.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت:در صورت بروز چنین مواردی برخورد می کنیم.

در احمد گوراب رشت افتتاح شد
شصت و دومین پایگاه اورژانس 115 گیلان؛

در احمد گوراب رشت افتتاح شد

اسرارامروز.شصت و دومین پایگاه اورژانس 115 گیلان در احمد گوراب رشت، امروز با حضور ریاست و مسوولین دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ، مهندس غلامعلی جعفر زاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولین شهری به بهره برداری رسید. 

با رییس شورای عالی مالیاتی دیدار کردند
نماینده رشت و مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان؛

با رییس شورای عالی مالیاتی دیدار کردند

اسرارامروز.رییس شورای عالی مالیاتی کشور گفت:شرط معافیت مالیاتی ، ارایه اظهارنامه می باشد که متاسفانه خانه مطبوعات در سال های ماضی انجام نداده است.

پیشنهاد ردیف اعتباری مستقل برای پرداخت خسارات کشاورزی به مجلس

پیشنهاد ردیف اعتباری مستقل برای پرداخت خسارات کشاورزی به مجلس

اسرار امروز . با پیشنهاد دکتر حسنی ردیف اعتباری مستقل برای پرداخت بیمه خسارات کشاورزی به مجلس ارائه شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها