هند

کریدور شمال جنوب نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری دو کشور خواهد داشت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در آستراخان روسیه:

کریدور شمال جنوب نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری دو کشور خواهد داشت

اسرار امروز. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و هیأت همراه در جریان سفر رسمی به جمهوری آستراخان روسیه و دیدار با مقامات این کشور مهم روسیه که نقش محوری در مبادلات دو کشور ایفا می کند، توافقنامه تکمیلی ایجاد گروه کاری مدیریت و توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب منعقد شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها