وزارت آموزش و پرورش

بیش از ٧٠٠ دانش آموز گیلانی از شعب تامین اجتماعی استان بازدید کردند

بیش از ٧٠٠ دانش آموز گیلانی از شعب تامین اجتماعی استان بازدید کردند

بیش از٧٠٠ دانش آموز گیلانی درقالب ٢١ بازدید ازشعب تامین اجتماعی استان با مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی آشنا شدند .

آخرین خبر ها
گزیده خبرها