زرجوب و گوهررود

تفاهم نامه ارتقای سلامت عمومی شهروندان منعقد شد

تفاهم نامه ارتقای سلامت عمومی شهروندان منعقد شد

اسرارامروز.تفاهم نامه ارتقای سلامت عمومی شهروندان بین شهرداری رشت و دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیستمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت امضا شد.  

آخرین خبر ها
گزیده خبرها