وقتی مردانگی به جایی میرسد که دست روی زن بلند میکنند....!!!

ان هنگام که مردانگی را چنان به حقارت میکشند که دست روی زنی کهنسال و ناتوان بلند شود انسان را به یاد قانون جنگل می اندازد (هر که زورش بیشتر باشد دیگری را میدرد)

شب گذشته انتشار فیلمی از برخورد زننده کارمند سدمعبر شهرداری فومن با یک خانم دستفروش افکار عمومی را جریحه دار کرد.

فیلم منتشر یافته از در گیری فیزیکی کارمند سدمعبر شهرداری فومن با یک بانوی کهنسال دستفروش حکایت میکند که این مامور پس از جمع آوری وسایل این خانم با وی درگیری لفظی پیدا کرده و در کمال تاسف در جلوی چشمان حیرت زده شهروندان فومنی اقدام به سیلی زدن این بانوی کهنسال می کند تا در نگاه شهروندان حقارت خود را به نمایش بگذارد.

در همین رابطه شهردار فومن ضمن قبیح خواندن این حرکت با بیان اینکه جمع آوری دستفروشان یک کار قانونی است اظهار کرد: جمع آوری سد معبر باید مبتنی بر ضوابط قانونی باشد و ماموران شهرداری به هیچ وجه حق درگیری ندارند. عباسقلیزاده با محکوم کردن این حرکت ناشایست افزود: با توجه به ابعاد حادثه و بررسی دقیق موضوع از این بانوی دستفروش دلجویی خواهد شد وحتما با این مامور خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت وحتی احتمال اخراج او نیز وجود دارد.


ارسال شده در یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۸ بعدازظهر
کد خبر: 171