عملكرد مرداد ماه اداره نظارت بر امور صادرات و واردات تشریح شد

طي مرداد ماه سال 1395 تعداد 9 فقره گواهينامه صادراتي براي 582 تن كالا به ارزش حدود 23 ميليارد ريال شامل ، خرما، كشمش و چای به مقصد كشورهاي روسيه،آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان ، تاجیکستان صادر گرديد .

لازم به ذكر است كه اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد تغییری نداشته ، ازنظر ارزش 77 درصد و از نظر وزن 83 درصد افزایش داشته است ، که از این میان تعداد گواهی صادره برای چای به تعداد 3 فقره برای 144 تن و ارزش 7میلیارد ریال بوده است . ضمنا،ً در همين مدت تعداد 22 اظهارنامه تعيين تعرفه صادراتي با آزمون 22 نمونه مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين در اين مدت 220 اظهارنامه واردات اجباري با آزمون 282 نمونه براي 145906 تن كالاموردارزيابي انطباق قرارگرفت ، كه اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 34 درصد و از نظر وزن46 درصد افزایش داشته است . همچنين 42 اظهارنامه تعيين تعرفه با آزمون 39 نمونه براي 25030 تن كالا مورد بررسي قرار گرفت. در همين مدت ميزان كارمزد خدمات كالاهاي وارداتي دريافتي حدود 17ميليارد ريال مي باشد.


ارسال شده در یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰ قبل‌ازظهر
کد خبر: 0586816