روزنامه اطلاعات در واکنش به اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه نوشت:

امنیت مطلوب، امنیت پیشگیرانه‌است

اسرار امروزپرسش این است با این همه اطلاعات ارائه شده در این بیانیه چرا مجموعه دستگاه‌های امنیتی طراحی پیشگیرانه را عملی نساختند و اجرا نکردند تا میدان برای «یکه‌تازی» دشمنان فراهم نشود!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود با عنوان «امنیت» به اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه اشاره کرد و به کنایه نوشت: چرا با این همه اطلاعات پیشگیری نکردید؟! در این سرمقاله اطلاعات آمده است: به باور نویسنده، امنیت موفق، امنیت بعد از وقوع حادثه نیست، بلکه امنیت پیشگیرانه را باید موفقیت آمیز خواند. پرسش این است با این همه اطلاعات ارائه شده در این بیانیه چرا مجموعه دستگاه‌های امنیتی طراحی پیشگیرانه را عملی نساختند و اجرا نکردند تا میدان برای «یکه‌تازی» دشمنان فراهم نشود!

نویسنده در ادامه تاکید کرده است: امنیت مطلوب، امنیت پیشگیرانه‌است و نه گشودن چترهای امنیتی بعد از وقوع حوادث گوناگون از آن جمله در حادثه اخیر در حرم شاه چراغ شیراز و فاجعه‌ای که به بار آمد.

 


ارسال شده در چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۶ قبل‌ازظهر
کد خبر: 1158444