مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان ؛

بیش از 837 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در گیلان در نیمه نخست سال توزیع شد

اسرارامروز. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: مصرف انواع فرآورده های نفتی در شش ماه تخست سال نسبت به مدت مشابه سال پیش با افزایش 96/6 درصدی بنزین سوپر ، 58/10 درصدی بنزین معمولی همراه بوده است.

علی اصغر عباسی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از توزیع 837 میلیون و 137 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی طی شش ماهه نخست سال خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان و به نقل از مدیر منطقه ، از مجموع 837 میلیون و 137 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی 31 میلیون و 28 هزار لیتر بنزین سوپر ، 14 میلیون و 61 هزار لیتر نفت سفید ، 199 میلیون و 872 هزار لیتر نفتگاز غیر نیروگاهی و 25 هزار و868 تن گاز مایع و مابقی مربوط به بنزین معمولی است .

مصرف انواع فرآورده های نفتی در شش ماه تخست سال نسبت به مدت مشابه سال پیش با افزایش 96/6 درصدی بنزین سوپر ، 58/10 درصدی بنزین معمولی همراه بوده است که تعطیلات تابستانی و ورود مسافران و گردشگران به استان سرسبز گیلان و افزایش تعداد خودروهای منطقه آزاد از جمله دلایل این افزایش می باشد .

بیشترین تغییرات مصرف فرآورده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به کاهش 62/35 درصدی نفت سفید و کاهش 29/17 درصدی گاز مایع است که افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز خانگی و عدم استفاده از وسایل گرمایشی در فصل تابستان از مهمترین دلایل این کاهش است .

با تمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان در راستای ذخیره سازی سوخت دوم نیروگاههای رشت ، پره سر و لوشان برای نیمه دوم سال از ابتدای سال تاکنون 224 میلیون و 279 هزار لیتر نفتگاز ارسال گردید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 49/133 درصد همراه بوده است .

از مجموع 224 میلیون و 279 هزار لیتر نفتگاز نیروگاهی توزیع شده در استان ، 144 میلیون و 989 هزار لیتر به نیروگاه سیکل ترکیبی رشت ، 60 میلیون و 884 هزار لیتر به نیروگاه پره سر و 18 میلیون و 406 هزار لیتر نفتگاز به نیروگاه لوشان ارسال گردید که به ترتیب افزایش بالغ بر 133 و 79 درصدی این نیروگاهها را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد .


ارسال شده در یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۵ بعدازظهر
کد خبر: 8320857