اخبار صنایع

 نخستین همایش نقش HSE در بهره وری واحدهای تولیدی در شهر صنعتی رشت برگزار شد

نخستین همایش نقش HSE در بهره وری واحدهای تولیدی در شهر صنعتی رشت برگزار شد

اسرار امروز.نگاه انسانی به ایمنی نگاهی جهان شمول است و حفظ جان افراد با هیچ معامله اقتصادی و سود و زیانی قابل ارزیابی نیست.

دومین جشنواره تجلیل از واحد‌های برتر شهر صنعتی رشت با رویکرد فناورانه برگزار شد

دومین جشنواره تجلیل از واحد‌های برتر شهر صنعتی رشت با رویکرد فناورانه برگزار شد

اسرار امروز .ارتباط بین دانشگاه، مراکز رشد و فناوری با واحد‌های صنعتی نیاز جدی دنیای امروز ماست / بهره گیری از هوش مصنوعی موجب افزایش راندمان مجموعه ها می شود

آخرین خبر ها
گزیده خبرها