اخبار دانش بنیان

اولین مرکز هم آفرینی هوش مصنوعی کشور در استان گیلان راه اندازی شد

اولین مرکز هم آفرینی هوش مصنوعی کشور در استان گیلان راه اندازی شد

اسرار امروز. افتخاری برای حوزه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان استان گیلان

تور آموزشی -تجاری ژاپن برگزار می گردد
توسط گروه دانش بنیان کاشف؛

تور آموزشی -تجاری ژاپن برگزار می گردد

اسرار امروز. این برنامه به عنوان چهارمین تور آموزشی - تجاری پس از برگزاری موفق تورهای هلند-بلژیک-فرانسه، هنگ کنگ و سوئیس می باشد که توسط این گروه برگزار خواهد شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها