ایجاد اشتغال

آقای رئیس جمهور؛ وعده اقتصادی بدون عدد صرفاً ترکیب واژه هاست!

آقای رئیس جمهور؛ وعده اقتصادی بدون عدد صرفاً ترکیب واژه هاست!

اسرار امروز. الان که قیمت دلار سر به فلک کشیده، در کدام صفحه از  7000 صفحه برنامه سید ابراهیم رییسی هستیم؟!/ کلی گویی، تا کنون گره ای از کار مردم باز نکرده است/ آیا جناب رئیس جمهور نمی خواهند برای خروج از وضعیت اسفناک اقتصادی کنونی، تغییری جدی در سیاست خارجی و تیم اقتصاد داخلی ایجاد کنند؟/ برای آینده سیاسی سید ابراهیم رییسی هم که شده، چاره ای جز کنار گذاشتن مسؤولان کم دانش ، رویا زده و شعار محور کنونی اقتصادی نیست

آخرین خبر ها
گزیده خبرها