ثبت احوال استان گیلان

کسب رتبه سوم استان گیلان از حیث پوشش کارت ملی هوشمند در کشور
مدیرکل ثبت احوال گیلان خبر داد:

کسب رتبه سوم استان گیلان از حیث پوشش کارت ملی هوشمند در کشور

اسرار امروز. ۲۰ هزار کارت ملی هوشمند آماده تحویل در گیلان است/ 2 میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳۹۴ نفر در استان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند/ حدود ۹۹.۵ درصد از واجدان شرایط استان گیلان برای دریافت کارت ملی اقدام کردند

آخرین خبر ها
گزیده خبرها