دیوار

نمی‌توان دور خویش دیوار کشید و سودای بی‌فرجام پیشرفت و رشد اقتصادی در سر پروراند
واکنش روزنامه همدلی به عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد به سوال درباره گرانی ها:

نمی‌توان دور خویش دیوار کشید و سودای بی‌فرجام پیشرفت و رشد اقتصادی در سر پروراند

اسرار امروز. اقتصاد امروز با سخنرانی و سفر به استان‌ها ساماندهی نمی‌شود

آخرین خبر ها
گزیده خبرها