سجاد محجوب

اجرای المانهای ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار دارد
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت:

اجرای المانهای ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار دارد

اسرار امروز. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت برنامه های این سازمان در ماه مبارک رمضان را تشریح کرد.

تقدیر از برگزیدگان کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی

تقدیر از برگزیدگان کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی

اسرار امروز. از برگزیدگان کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی رشت قدردانی شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها