وزیر مخابرات در کمال ناباوری خواستار تعدیل40000نفر نیروی انسانی پیمانکار شد

وزیر مخابرات در کمال ناباوری خواستار تعدیل40000نفر نیروی انسانی پیمانکار شد

وزیر مخابرات طی نامه سرگشاده به وزیر تعاون،کار و رفاه اموراجتماعی خواستار تعدیل 40000نفر از نیروی انسانی پیمانکارشد.

در این نامه امده است که شرکت مخابرات در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن این شرکت شاغل بوده اند علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ict وتجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و تبصره4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بالغ بر 60درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و میبایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید.این نامه حیرت و خشم کارگزاران مخابرات را برانگیخت و موجب شد خستگی سالها زحمات بی شائبه این عزیزان بر تنشان باقی ماند.

حال سئوال این است که اقای وزیرمخابرات چگونه چشم برروی 40000 خانوار بسته است..؟

انتظار می رود ریاست محترم جمهوری با درایت وتدبیر خود پاپیش گذاشته تا از این 40000 خانوار احقاق حق نماید تا در این اوضاع ناخوشایند سهمی از دعای خیر این عزیزان را نصیب خود کنند.

ارسال شده در یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۳ بعد از ظهر
کد خبر: 150
آخرین خبر ها
گزیده خبرها