قبوض برق كاغذی حذف می شود

قبوض برق كاغذی حذف می شود

اسرار امروزبا مراجعه به سایت  www.gilanpdc.ir  و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره 8 رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه .... قبض برق کاغذی حذف می شود

با مراجعه به سایت  www.gilanpdc.ir  و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره 8 رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه .... قبض برق کاغذی حذف می شود.

روشهای اجرایی :

1-    مراجعه به سایت  www.gilanpdc.ir  و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره 8 رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه

2-    ارائه شماره تلفن همراه به مامور قرائت کنتور

3-    مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات توزیع برق مناطق  و ارائه شماره 8 رقمی اشتراک برق و شماره تلفن همراه به  متصدی

توجه :

شخص استفاده کننده از انشعاب برق می بایست شماره تلفن همراه خود را ثبت نماید ، اعم از اینکه مالک یا مستاجر باشد .

  جهت جلوگیری از قطع برق  ، بکارگیری یکی از روشهای ذکر شده الزامیست.

ارسال شده در دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۳ بعدازظهر
کد خبر: 2442954
آخرین خبر ها
گزیده خبرها