محمدرضا باقری اصیل به سمت مدیر روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری رشت منصوب شد

محمدرضا باقری اصیل به سمت مدیر روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری رشت منصوب شد

مصطفی مهاجر مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری رشت طی حکمی محمد رضا باقری اصیل را به سمت مدیر روابط عمومی این نهاد عمومی منصوب کرد.

وی پیش از این مدیریت روابط عمومی معاونت حمل ونقل، مسئولیت سمعی وبصری روابط عمومی شهرداری مرکز، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک و سه شهرداری رشت، مسئولیت روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری، مدیر روابط عمومی سازمان عمران وبازآفرینی را درکارنامه خود دارد.

ارسال شده در چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲ بعدازظهر
کد خبر: 156
آخرین خبر ها
گزیده خبرها