افتتاح کارگاه اشتغال و حرفه آموزی  زندانهای غرب گیلان

افتتاح کارگاه اشتغال و حرفه آموزی زندانهای غرب گیلان

بازدید رئیس کل دادگستری ومدیرکل زندانهای استان گیلان از زندان ضیابر

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر سیاوش پور رییس کل دادگستری استان گیلان به همراه سید حمید حسینی مدیر کل زندانها، وهابی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و مسئول کمیته کاهش جمعیت کیفری زندانهای گیلان و دادستانهای ۴ حوزه قضائی غرب گیلان ضمن بازدید از زندان ضیابر ،مجتمع حرفه آموزی و کارآفرینی زندانهای غرب گیلان افتتاح شد.

سید حمید حسینی مدیرکل زندانهای گیلان گفت : افتتاح زندان ضیابر و مجتمع حرفه آموزی وکارآفرینی زندانهای غرب گیلان با هدف اشتغال زائی حداکثری وبه عنوان مراکز آموزشی ومهارتی گامی در ارتقاء خدمات اصلاحی و تحقق مدیریت نوین زندانبانی می باشد که ضمن ایجاد درآمد پایدار می تواند برای استحکام بنیان خانواده موثر باشد.

درادامه سیاوش پور رییس کل دادگستری استان گیلان اظهار داشت :تداوم اقدامات اصلاحی واشتغال زائی در زندانها واستفاده از مجازتهای جایگزین حبس با افزایش ساختارهای مناسب آموزشی در سطح استان می تواند درکاهش آلام خانواده زندانیان و سالم سازی آنها بسیار موثر ومفید باشد.

درخاتمه این بازدید مجتمع حرفه آموزی و کارآفرینی زندانهای غرب گیلان با حضوررئیس کل دادگستری ،مدیر کل زندانهای استان گیلان و مسئولین استانی وشهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

شایان ذکر است دراین مجتمع ۳۰ نفر زندانی آموزش دیده توسط مربیان مجرب در کارگاه خیاطی مشغول بکار می باشند که به زودی با توسعه وافزایش تعداد کارگاه زمینه اشتغال تعداد بیشتری از زندانیان مهیا خواهد شد.

ارسال شده در چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱:۲۵ قبل‌ازظهر
کد خبر: 236
آخرین خبر ها
گزیده خبرها