دفتر استانداردسازی  افتتاح شد
با حضور مدیرکل استاندارد و رییس دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

دفتر استانداردسازی افتتاح شد


تدوین بيش از 13 هزار استاندارد ملي در دولت تدبير واميد ، يكي ازشاخصه هاي توسعه پايدار است


با توجه به مصوبات يكصدوهفتمين جلسه شوراي عالي استاندارد، با حضورمديركل استانداردگيلان ضمن امضاوتبادل تفاهم نامه همكاري هاي آموزشي و پژوهشي ، چهارمين دفتراستانداردسازي دردانشگاه آزاداسلامي لاهيجان آغازبكاركرد.

درابتدادكتركردرستمي با اشاره به توانمنديهاي دانشگاه كه مشتمل برشش دانشكده، دويست وچهل عضوهيات علمي و بيش ازده هزاردانشجو است ازافزايش فعاليت وهمكاري طرفين دردوره مديريت جديد استاندارد قدرداني نمود.

وی با توجه به سياستهاي كلان دانشگاه آزاداسلامي در خصوص ايجاد شبكه آزمايشگاهي ساها و نيز افتتاح اولين مركز رشد كشاورزي و منابع طبيعي ابرازاميدواري كرد تا با همكاري اداره كل استاندارد گيلان نسبت به استاندارد سازي اين فعاليتها اقدام و به بخشهاي مختلف صنعت وكشاورزي استان ارائه خدمت نمايد.

اشكاني پورمديركل استاندارد نيزبا تببين سياستهاي كلي نظام درسند چشم اندازواسناد بالادستي ونيز تشريح وظايف ومسئوليتها ي قانوني سازمان ملي استاندارد و ذكراين نكته كه دردوران دولت تدبير واميد بيش از 13 هزار استاندارد ملي تدوين گرديده كه يكي ازشاخصه هاي توسعه پايدار است، ابرازاميدواري كرد تا با ايجاد دفاتراستانداردسازي و فعاليت مناسب آنها شاهد غناي ببشتراستانداردهاي ملي واجرايي شدن آنها باشيم.

وی در پایان خواستارهمكاري بيشتردانشگاه در ترويج فرهنگ استاندارد در جامعه شد.

درانتهاي اين مراسم نيزازدفتراستانداردسازي ونيزآزمايشگاه ساها كه درضمن همكاراستاتدارد نيزهست توسط مديركل استاندارد وهمراهان بازديد بعمل آمد.

ارسال شده در یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰ قبل‌ازظهر
کد خبر: 9494569
آخرین خبر ها
گزیده خبرها