بازنگري 200عنوان استاندارد ملي دراستان گيلان

بازنگري 200عنوان استاندارد ملي دراستان گيلان

درراستاي برنامه عملياتي سازمان ملي استاندارددرسال 95 وسياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص بند 24 اقتصادمقاومتي در سال اقدام وعمل دوره آموزشي نحوه ي بازنگري استانداردهاي ملي دراداره كل استانداردگيلان وبا حضور بيست نفر ازكارشناسان ودبيران تدوين استانداردبرگزارگرديد.

محمدي كوچصفهاني سرپرست معاونت استانداردسازي وآموزش اداره كل استانداردگيلان بااعلام اين خبر افزود: اداره كل استاندارد استان ضمن انجام بررسي اوليه درخصوص 200عنوان استاندارد ملي تدوين هفتاد عنوان استاندارد را درسال گذشته به اتمام رسانده ودرسالجاري نيز تعداد بيش ازهفتاد عنوان را دربرنامه كاري خودقرارداده است.

ارسال شده در پنجشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰ قبل از ظهر
کد خبر: 5251010
آخرین خبر ها
گزیده خبرها