دولت من دولت کاسبان نخواهد بود
میرسلیم:

دولت من دولت کاسبان نخواهد بود

اسرارامروز. من با رباخواری در نظام بانکداری که موجب بیچارگی در خانواده‌ها است جنگ خواهم کرد.


میرسلیم در سومین مناظره انتخاباتی در رسانه ملی با تاکید بر اینکه من شخصا ادعای معجزه برای رفع این مشکلات را ندارم خطاب به ملت ایران گفت: من شخصا ادعای معجزه برای رفع این مشکلات را ندارممگر با یاری خود شما و به لطف خدا و با ادعای داشتن برنامه‌ای مستقل و عزم جزم برای باز کردن گره‌ها. مهمترین مسئله امروز کشور ما فساد است و آن هم فساد در دستگاههای اجرایی. سایر مفاسد ناشی از فساد دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: من با رباخواری در نظام بانکداری که موجب بیچارگی در خانواده‌ها است جنگ خواهم کرد. مبارزه با فاسد اداری که خواسته شما و مقام معظم رهبری است و آن نیز جز با همکاری افراد پاکدست و فسادستیز میسر نخواهد بود.

این کاندید ریاست جمهوری با اشاره به اینکه دولت من دولت کاسبان نخواهد بود ،اضافه کرد: با شناختی که از طریق دفاترمان در سراسر کشور داریم برنامه ای فوری برای توسعه بخش کشاورزی با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب کشور ارائه می کنیم. ما برنامه نجات فوری صنعت خودروسازی که موجب بحران اقتصادی و بحران محیط زیستی و نارضایتی عمومی شده است و شایسته مردم نیست را داریم.
وی در ادامه سخنانش در بخش پایانی این مناظره به برنامه رسیدگی فوری به وضعیت کارکنان دولت و کارگران که متاسفانه عده‌ کثیری از آنها قراردادی هستند و تامین شغلی آنها میسر نیست و گرفتاری مالی آنها را رنج می دهد اشاره کرد و گفت: رسیدگی فوری به این عزیزان در برنامه ماست و همچنین توجه به روستائیان و عشایر در دستور کار قرار دارد. ایجاد بازار صادراتی جزو برنامه اصلی است. ما برنامه دقیق برای ایجاد اشتغال نیروی جوان و تحصیل کرده بر مبنای شرکت‌های دانش بنیان داریم و امروز می‌خواهم سلام این جوانان عزیز را خدمت همه نامزدها برسانم و بگویم آنها منتظر حضور شما در میان خودشان هستند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با انتخاب شایسته دولت پاکدست بتوانیم از پس وظایف مهمی که برعهده ماست برای تعالی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر‌آییم.

ارسال شده در شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰ بعدازظهر
کد خبر: 4347562
آخرین خبر ها
گزیده خبرها