​مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشان ارتباطی اقتصاد مقاومتی دریافت کرد

​مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشان ارتباطی اقتصاد مقاومتی دریافت کرد

اسرار امروز.در نخستین دوره سیمینار تببین نقش روابط عمومی ها در تحقق اقتصاد مقاومتی براساس نظر هیئت داوران ، از فعالیت های مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت تقدیر شد.


در نخستین دوره سیمینار تببین نقش روابط عمومی ها در تحقق اقتصاد مقاومتی در شاخه ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی که در تیر ماه سالجاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد براساس نظر هیئت داوران ، از فعالیت های مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با اهداء لوح سپاس و نشان ارتباطی اقتصاد مقاومتی تقدیر شد.

در بخشی از این لوح آمده است; بی تردید در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی کار فرهنگی و گفتمان سازی این مفهوم است تا علاوه بر ایجاد شناخت کافی از ضرورت و شیوه های عمل, ماموریت های عوامل ارتباطی در این زمینه روشن و شفاف باشد. در این بین روابط عمومی بازیگر اصلی فعالیت های ارتباطی و فرهنگی است.

دبیرخانه سیمینار تببین ماموریت های روابط عمومی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی با عنایت به این ضرورت و واقعیت مسلم و براساس بررسی و داوری بعمل آمده شهرداری رشت را به لحاظ فعالیت های ارتباطی شایسته در شاخه ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی شایسته قدردانی دانسته و با اعطای نشان ارتباطی اقتصاد مقاومتی و لوح سپاس مراتب قدردانی خود را از اقدامات مذکور اعلام می دارد

ارسال شده در پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۵ بعدازظهر
کد خبر: 5077124
آخرین خبر ها
گزیده خبرها