به دلیل حساسیت ها از مشاوره برادرم در منزل استفاده می کنم!
مدیر کل بهزیستی استان گیلان:

به دلیل حساسیت ها از مشاوره برادرم در منزل استفاده می کنم!

اسرار امروز. دکتر پارسی در خصوص فعالیت برادر خود در سازمان بهزیستی گیلان به عنوان مشاور گفت: حساسیت هایی در این خصوص بوجود آمده بود که تصمیم گرفتیم از راهنمایی های ایشان بجای اداره در منزل استفاده می کنیم.

به گزارش خزر، به کارگیری دوستان و بستگان در ادارات گیلان توسط مدیران دستگاه ها و یا افراد ذی نفوذ روالی است که محدود به دولت یازدهم نمی شود، گرچه در دولت یازدهم، پرده ها درافتاد و برخی از مدیرانی که پیش تر سعی می کردند حداقل این قبیل انتصابات را مخفی نگه دارند، در دولت یازدهم گویا ترس و البته چندان شرمی! از اینکه پای این قبیل تصمیماتشان به رسانه ها باز شود و اخبارش به گوش مردم هم برسد، نداشتند! از به کارگیری فرزند یک عضو شورا گرفته تا اشتغال پسر در روابط عمومی اداره ای که مسئول رفع بیکاری جوانان است! از به کارگیری های فله ای دوست و آشنا به صورت شرکتی در یک سازمان عریض و طویل تا افشاگری نماینده تالش در خصوص لیست اعلامی استخدامی توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان.

با این حال شنیده هایی حکایت از به کارگیری برادر مدیرکل بهزیستی استان گیلان به عنوان مشاور در این سازمان داشت. شنیده هایی که خزرآنلاین صحت و سقم آن را از خود مدیرکل بهزیستی گیلان جویا شد! پارسی، مدیرکل بهزیستی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین در این خصوص گفت: ایشان قبلا به عنوان مشاور مشغول به فعالیت بودند، اما در حال حاضر تنها در جشنواره تئاتر حضور دارند.

وی ادامه داد: حساسیت هایی در این خصوص بوجود آمده بود که تصمیم گرفتیم از راهنمایی های ایشان بجای اداره در منزل استفاده می کنیم.

ارسال شده در چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۷:۱۱ بعدازظهر
کد خبر: 5491286
آخرین خبر ها
گزیده خبرها