آیا وقت آن نرسیده که نظام انتخاباتی کشور اصلاح، بروز و مطابق خواست اکثریت کنیم؟
چرا این‌چنین می‌کنید؟ پاسخ دهید!

آیا وقت آن نرسیده که نظام انتخاباتی کشور اصلاح، بروز و مطابق خواست اکثریت کنیم؟

اسرار امروز. وقتــی مردم احســاس کنند به‌جای اینکه خودشــان در تعیین سرنوشــت خویش مؤثر باشــند دیگران در آن اثرگذار هســتند از صندوق رأی فاصله می‌گیرند/ زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی به ریش همه خندیدند و صحنه را ترک کردند/ آیا کاندیداهای پوششــی که به طمع گرفتن یا حفظ پست آمدند رجال سیاسی هستند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اسرار امروز، انتخابــات ریاست‌جمهوری زودهنگام با حضــور چهار کاندیدای دست‌چین شــده شورای نگهبان و دست ردزدن به ســینه دیگر نامزدها متفاوت از دوره ششم (۹۲) و دوره هفتم (۹۶) برگزار شــد و خبری از ازدحــام و صف‌های طولانی برای رأی‌دادن مشــابه آن سال‌ها نبود. البته شامگاه شب گذشته در برخی حوزه‌ها حضور رأی‌دهندگان چشمگیر بود. پرسش این است چرا میزان مشارکت از انتخابات مجلس یازدهم «۴ اسفند ۹۸» روند نزولی گرفت و گروه‌هایی از مردم را از صندوق رأی روی‌گردان کرد.

۱ - بر اســاس اصل ۱۱۵ قانون اساســی نامزدهای ریاست‌جمهوری باید جز رجال سیاســی و مذهبی باشــند، یعنی در بین مردم به این دو صفت اشتهار داشته باشند، نه این که مردم آن‌ها را به‌عنوان رجال سیاسی و مذهبی نشناسند.

۲ - آیا نباید شــورای نگهبان توضیح دهــد علیرضا زاکانی، امیرحســین قاضی‌زاده هاشمی و سعید جلیلی با کدام منطق استدلال جز رجال سیاسی و مذهبی به شمار می‌روند؟

۳- آیا نباید شورای نگهبان توضیح دهد محمود احمدی‌نژاد که با تأیید این شورا ۸ ســال سکان‌دار قوه اجرایی کشور بود و چه بلایی بر سر مردم آورد، به استناد کدام بند اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجال سیاسی و مذهبی شناخته شد؟

۴ - اکبر هاشمی رفســنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ســال «۱۳۹۲» علی لاریجانی در انتخابات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳، اســحاق جهانگیــری و... چرا و بــا کــدام ماده‌قانونی رجال سیاســی و مذهبی تشخیص داده نشدند، اما زاکانی، جلیلی و قاضی‌زاده هاشمی رجل سیاسی شناخته شدند؟ پورمحمدی در مناظره تلویزیونی گفت: جلیلی به من گفت با FATF موافقم اما چون روحانی رئیس‌جمهور است، نمی‌خواهم با آن موافقت کنم. این در حالی است که رجل سیاسی و مذهبی به فکر مردم باید باشــد نه این که به آن‌ها خســارت بزند؛ چون رئیس‌جمهور مطلوب او نیست! پورمحمــدی همچنین گفت: جلیلی و زاکانی جلوی قرارداد کرسنت را گرفتند. صدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد. شورای نگهبان چه پاسخی در قبال این رفتارها دارد؟

۵ - مسعود پزشــکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری سه ســال قبل و انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت شد البته با توصیه رهبری تأیید شد؛ اما در انتخابات ریاست‌جمهوری امســال تأیید صلاحیت شد؟ معنای این رفتار دوگانه چیست؟ یا آن رد صلاحیت غلط بوده یا این تأیید صلاحیت؟

۶- پرسش مهم‌تر اینکه آیا می‌شود بدون حکــم دادگاه با حضــور هیئت‌منصفه افراد را از حق انتخاب‌شدن محروم کرد؟ وظیفه شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس است نه دخالت در آن. چرا این اصل اجرا نمی‌شود؟

۷- نظام انتخاباتی به‌گونه‌ای اســت که اعضــای نهادهای انتخابی به‌صورت دومرحله‌ای انتخاب می‌شوند، یعنی نخست شــورای نگهبان تعدادی را برای مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری بر اساس نظریه استصوابی تأیید می‌کند بعد مردم از بین کســانی که از فیلتر «یا» صافی شورای نگهبان عبور کرده‌اند، باید یکی از نامزدهای تأییدشده را برگزینند. این روش به لحاظ حقوقی انتخابات دودرجه‌ای اســت نه انتخابات آزادانه مشابه ریاست‌جمهوری دور اول و مجالس اول تا سوم پس از انقلاب.

وقتــی مردم احســاس کنند به‌جای اینکه خودشــان در تعیین سرنوشــت خویش مؤثر باشــند دیگران در آن اثرگذار هســتند با صندوق رأی فاصله می‌گیرند. شــورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ دید که علیرضا زاکانی و قاضی‌زاده هاشــمی کاندیداهای پوششی هستند و آن زمان و این زمان برای بینندگان مناظره به‌وضوح روشــن بود این دو آمده‌اند تا بروند.

اگر این‌چنین اســت چرا شــورای نگهبان مانع دیگران شد و ایــن دو آمدند در تلویزیون حرف زدند، وقت مردم را گرفتند، با اعصاب مردم بازی کردند، حتی گفتند می‌مانیم و نمی‌گذاریم پزشــکیان رئیس‌جمهور شــود، اما به ریش همه خندیدند و صحنه را ترک کردند. ای‌کاش آن‌ها می‌ماندند تا معلوم می‌شد چند رأی خواهند داشت.

پرســش این است آیا رجال سیاسی در کشور وجود ندارند که نوبت به علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رسیده است؟ چرا رجال واقعی را که باعث آبروی مملکت و ملت بودند را کنار زدید؟ رئیس‌جمهور باید سیاســتمدار و مسلط به زبان خارجی باشــد و پیچیدگی‌های دنیای مدرن را درک کند. آیا کاندیداهای پوششــی که به طمع گرفتن یا حفظ پست آمدند و از فیلتر شــورای نگهبان عبور کردند رجال سیاسی و به زبان خارجی مســلط هستند و ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور را که مقام دوم کشور است، دارا هستند؟

 

رفتار شــورای نگهبان و دیگران باعث شده تا رؤسای جمهور پیشین به حاشیه رفته و منتقد حاکمیت شوند. برخی رؤسای مجلس هم همین‌طور. یکی رد صلاحیت شده، دیگری در حصر به سر می‌برد و یکی هم منزوی شده و در صحنه حضور ندارد. نخست‌وزیر سابق هم در حصر است. آیا وقت آن نرسیده که قانون اساســی و نظام انتخاباتی کشور را اصلاح، به‌روز و مطابق خواست اکثریت کنیم؟ ستاره صبح

ارسال شده در شنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸:۳۹ بعدازظهر
کد خبر: 9991395
آخرین خبر ها
گزیده خبرها