​بخشنامه مهم استاندار گیلان در خصوص بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی

​بخشنامه مهم استاندار گیلان در خصوص بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی

اسرارامروز. استاندار گیلان در اجرای سیاست ها و مواضع رییس جمهوری مبنی بر بکارگیری بیشتر از ظرفیت بانوان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی و تربیت مدیران آینده دستورالعمل مهمی را ابلاغ کرد .

استاندار گیلان در اجرای سیاست ها و مواضع رییس جمهوری مبنی بر بکارگیری بیشتر از ظرفیت بانوان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی و تربیت مدیران آینده دستورالعمل مهمی را ابلاغ کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان متن کامل این دستورالعمل که خطاب به فرمانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است به شرح ذیل است :

در اجرای سیاست‌ها و مواضع رئیس جمهور محترم مبنی بر بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت بانوان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی و تربیت مدیران آینده، طرح «بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی» برای اجرا در سطح استان و شهرستان‌ها، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

الف: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ طرح، حداقل یک نفر از معاونین خود و دو تا سه نفر از رؤسای ادارات تابعه شهرستانی را (با توجه به شرایط منابع انسانی آن دستگاه بنا به تشخیص کارگروه) از بین «بانوان» یا «جوانان کمتر از 40سال سن»، برگزینند.

ب: کارگروهی مرکب از افراد مشروحه‌ی زیر، تحقق این طرح را راهبری، پیگیری و نظارت می‌نماید؛

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری (رئیس کارگروه)

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (دبیر کارگروه)

مدیرکل دفتر بانوان

مشاور استاندار در امور جوانان

بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه

ج: فرمانداران، نهایت همکاری را در تحقق موضوع در سطح شهرستان معمول نمایند و با تشکیل کارگروه متناظر شهرستانی، زمینه‌ی اختصاص حداقل یک معاونت از معاونت‌های هر یک از دستگاه‌های اجرایی شهرستانی (اعم از ادارات دولتی و شهرداری‌ها)، یک سوم رؤسای ادارات و واحدهای مستقر در بخش‌های تابعه شهرستان‌ها را به «بانوان» و همچنین «جوانان با حداکثر 35 سال سن»، فراهم آورند.

د: تحقق موضوع در موعد مقرر و احراز برخورداری بانوان و جوانان مشمول از توانمندی لازم و شرایط مدنظر، پس از اخذ نظر و مشورت با کارگروه مربوطه در سطح استانی، بر عهده مدیرکل/ مدیرعامل دستگاه اجرایی و در سطح شهرستان و بخش بر عهده رئیس اداره شهرستان (با نظارت مدیر استانی)، خواهد بود.

هـ: در مواردی که بنا به شرایط و موارد خاص و استثنایی، امکان بکارگیری «بانوان» یا «جوانان» واجد شرایط در سطوح مذکور ممکن نباشد، امکان پذیر نبودن اجرای این موضوع بایستی به تأیید کارگروه مربوطه برسد.

و: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع، ضمن نظارت بر موضوع از طریق کارگروه های تعیین شده، گزارش مستمر هفتگی از اقدامات و نتایج حاصله را به اینجانب ارائه نمایند.


ارسال شده در چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰ بعدازظهر
کد خبر: 0952580
آخرین خبر ها
گزیده خبرها