اعضای شورای شهر رشت باز هم خبرنگاران را بیرون کردند

اعضای شورای شهر رشت باز هم خبرنگاران را بیرون کردند

اسرارامروز. در دهمین جلسه شورای شهر رشت که همانند گذشته با تاخیر ۴۵ دقیقه ای برگزار شد برای بررسی دو لایحه چارت داخلی و راه اندازی مرکز پژوهشهای شورا از اصحاب رسانه خواسته شد که جلسه را ترک کنند.در دهمین جلسه شورای شهر رشت که همانند گذشته با تاخیر ۴۵ دقیقه ای برگزار شد اتفاق دیگری رخ داد که در نوع خود جالب توجه بود. به گزارش دیارمیرزا در این جلسه لوایح معمولی برای اختصاص کمک مالی و تقدیر اعضا از یکدیگر در حضور خبرنگاران انجام گرفت و برای بررسی دو لایحه چارت داخلی و راه اندازی مرکز پژوهشهای شورا، خبرنگاران و مردم نامحرم دانسته شدند و از اصحاب رسانه خواسته شد که جلسه را ترک کنند.

قبل از بیرون کردن خبرنگاران از صحن شورا، امیرحسین علوی از اعضای شورا پرسید که نظرتان برای برگزاری ادامه جلسه به شیوه علنی و غیر علنی چیست؟ و خودش در ادامه پاسخ داد که از چهره اعضا پاسخ مشخص است. احمد رمضانپور نرگسی نیز اظهار کرد: رسانه ها پل ارتباطی بین ما و مردم هستند اما این مباحث امکان دارد چالشی باشد و بهتر است غیر علنی برگزار گردد!

گفتنی است این اتفاق در حالی رخ داده است که در ابتدای تشکیل شورای پنجم، اعضای شورا در نظر داشتند که بصورت گزینشی و زوج و فرد از اصحاب رسانه برای حضور در صحن دعوت به عمل آوردند که این طرح با اعتراض خبرنگاران مواجه و در نهایت لغو شد.

ارسال شده در دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۰ بعدازظهر
کد خبر: 7557295
آخرین خبر ها
گزیده خبرها