دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد

دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد

اسرارامروز.سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حکم دکتر فرهاد رهبر منصوب شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب شد.

ارسال شده در شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۶:۵۸ بعدازظهر
کد خبر: 8832854
آخرین خبر ها
گزیده خبرها