احمد جنتی

امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد
آیت الله جنتی:

امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد

اسرار امروز. دبیر شورای نگهبان گفت:  اگر مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد و داوطلبان شایسته و کارآمد توسط مردم انتخاب شوند، شاهد تشکیل یک مجلس قوی خواهیم بود.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها