استخدام

۵۸۰ نفر معلم جدید آموزش و پرورش گیلان با حضور استاندار سوگندنامه معلمی را قرائت کردند

۵۸۰ نفر معلم جدید آموزش و پرورش گیلان با حضور استاندار سوگندنامه معلمی را قرائت کردند

اسرار امروز. اسدالله عباسی گفت: عزم جدی دولت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال  تعطیل شد

مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال تعطیل شد

اسرار امروز. از برخی هموطنان بیخیالی که از خط قرمز عبور کرده و هم برای مردم وخودشان دردسر ایجاد کرده اند گله مند هستم/ تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال را به عنوان فرصت برای سفر تلقی نکنند

آخرین خبر ها
گزیده خبرها