امنیت

امنیت مطلوب، امنیت پیشگیرانه‌است
روزنامه اطلاعات در واکنش به اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه نوشت:

امنیت مطلوب، امنیت پیشگیرانه‌است

اسرار امروز. پرسش این است با این همه اطلاعات ارائه شده در این بیانیه چرا مجموعه دستگاه‌های امنیتی طراحی پیشگیرانه را عملی نساختند و اجرا نکردند تا میدان برای «یکه‌تازی» دشمنان فراهم نشود!

فرش قرمز برای نور چشمی ها در افتضاحی به نام مراسم روز ملی صادرات!!!

فرش قرمز برای نور چشمی ها در افتضاحی به نام مراسم روز ملی صادرات!!!

اسرار امروز. رئیس جمهور در حالی از رشد ۴۰ درصدی کل صادرات و رشد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری خبر داد که کشور همچنان با مشکل اشتغال و درآمد مواجه است و خط فقر در کشور به 18 میلیون تومان در ماه رسیده است!!

آخرین خبر ها
گزیده خبرها