رییس تشخیص مصلحت

لغو امتحانات دانشگاههای آزاد سراسر کشور

لغو امتحانات دانشگاههای آزاد سراسر کشور

اسرار امروز / در پی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی امتحانات دانشگاههای آزاد سراسر کشور فردا و پس فردا 20 و21 دیماه 1395 لغو و کلیه فعالیت های اداری ،آموزشی و خدماتی آن تعطیل اعلام شد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها