سد معبر

اقدام شهردار رشت در حمایت از بانوی دستفروش قابل تقدیر است

اقدام شهردار رشت در حمایت از بانوی دستفروش قابل تقدیر است

اختصاصی/ اسرار امروز. دولت باید در کنار شهرداریها ساز و کاری متناسب برای ساماندهی دستفروشان تعریف کند تا از این به بعد شاهد چنین موضوعاتی نباشیم

وقتی مردانگی به جایی میرسد که دست روی زن بلند میکنند....!!!

وقتی مردانگی به جایی میرسد که دست روی زن بلند میکنند....!!!

ان هنگام که مردانگی را چنان به حقارت میکشند که دست روی زنی کهنسال و ناتوان بلند شود انسان را به یاد قانون جنگل می اندازد (هر که زورش بیشتر باشد دیگری را میدرد)شب گذشته انتشار فیلمی از برخورد زننده کارمند سدمعبر شهرداری فومن با یک خانم دستفروش افکار عمومی را جریحه دار کرد.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها