سند تحول بنیادی

۵۸۰ نفر معلم جدید آموزش و پرورش گیلان با حضور استاندار سوگندنامه معلمی را قرائت کردند

۵۸۰ نفر معلم جدید آموزش و پرورش گیلان با حضور استاندار سوگندنامه معلمی را قرائت کردند

اسرار امروز. اسدالله عباسی گفت: عزم جدی دولت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

آخرین خبر ها
گزیده خبرها