شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گیلان

بیش از 837 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در گیلان در نیمه نخست سال توزیع شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان ؛

بیش از 837 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در گیلان در نیمه نخست سال توزیع شد

اسرارامروز. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: مصرف انواع فرآورده های نفتی در شش ماه تخست سال نسبت به مدت مشابه سال پیش با افزایش 96/6 درصدی بنزین سوپر ، 58/10 درصدی بنزین معمولی همراه بوده است.

آخرین خبر ها
گزیده خبرها