لباس شخصی

شما آبروی دین، روحانیت و حتی نظامی که خودتان بر اریکه آن تکیه زده اید، را هم لطمه زده اید
آیت الله سید اصغر ناظم زاده قمی:

شما آبروی دین، روحانیت و حتی نظامی که خودتان بر اریکه آن تکیه زده اید، را هم لطمه زده اید

اسرار امروز. هر چه زودتر تا دیر نشده، نگذارید خشم مردم– که همانا خشم خداست – تار و پود همه را بر باد دهد/ شکایت این پریشان احوالی ملت را باید به کجا برد؟!/ روحانیان در بسیاری موارد از خجالت انتقادهای مردم، نمی توانند سر بلند کنند/ حتی نمونه مسمومیت دلخراش و حرام قطعی آشکار دانش آموزان را در زمان شاه مشاهده نکردیم/ لج بازی با مردم، حرف درمانی و شعار، تحمیق و تحقیر، توجیه کردن و گناه را بر گردن دشمن داخلی و خارجی انداختن، بس است/ وقتی حادثه برخورد چند مامور حکومتی با خانمی در حضور جمعی از مردم را دیدم اشک ماتم ریختم

از کی به دخالت می‌گویند هدایت؟
آقای فرمانده نیروی انتظامی؛

از کی به دخالت می‌گویند هدایت؟

اسرار امروز. در داستان رشت آن جماعت موتورسوار بدون لباس پلیس کی بودند؟ / در داستان رشت، لباس‌شخصی‌ها دخالت کردند یا نه؟/ اگر پلیس دخالت نداشته چرا از اعتبار خود برای توجیه آن «هدایت» هزینه می‌کند؟/ چرا نیروی انتظامی دخالت نکرده و دیگران «هدایت» کرده اند؟

آخرین خبر ها
گزیده خبرها